Centar za društveno poduzetništvo

Poduzetništvo u funkciji društvene inovacije

O centru

Centar za društveno poduzetništvo Pontes Salutis je u mnogočemu pionirska inicijativa na hrvatskoj gospodarskoj sceni. Među prvim smo, još prije desetak godina, osnovali proizvodnu zadrugu vođeni načelima društvenog poduzetništva, izdavači smo prvog hrvatskog magazina za društveno poduzetništvo „Pontes Salutis“, zapošljavamo ljude vrlo širokog spektra sposobnosti od kojih su mnogi godinama bili teško zapošljivi, te aktivno radimo na širenju međunarodne suradnje zajedno sa organizacijama društvenog poduzetništva iz Europe i svijeta.

Ciljevi društvenog poduzetništva

Kao i svaka druga poslovna djelatnost, društveno poduzetništvo ima za cilj stvaranje profita. Međutim, istovremeno nastoji slijediti načelo pravednosti, uključivosti i dostojnog života za sve sudionike u poslovnom procesu. Ono podjednako uvažava uposlenike, poslovne partnere i kupce te nastoji djelovati kao konstruktivan čimbenik u lokalnoj zajednici.

Načela

U promociji društvenog poduzetništva Centar slijedi načela održivog razvoja, građanske ekonomije, te poduzetničkog udruživanja. Svim ovim pravcima zajedničko je da sagledavaju ekonomsku aktivnost u kontekstu potreba ljudi i društvene zajednice, vode računa o okolišu, te potiču reinvestiranje godišnje dobiti u razvoj tvrtke, zadovoljenje potreba uposlenika, te pozitivne intervencije u korist manje privilegiranih pojedinaca i organizacija.